Nthalrua » Hoofdpagina » Welkom!
Nthalrua: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Nthalrua

Drugsbeleid van Nederland

Nederland kent sinds 1919 de Opiumwet die de regelgeving voor het drugsbeleid weergeeft. Deze is meerdere malen aangepast, maar altijd in grote richtlijnen hetzelfde gebleven. Met deze Opiumwet onders…

Drugsbeleid van de Europese Unie

Bij het drugsbeleid van de Europese Unie staat de welzijn, sociale cohesie en veiligheid centraal. De Europese Unie zet zich voornamelijk in voor het terugdringen van het aanbod en de vraag naar drugs…

Overgewicht bij kinderen

Nederland krijgt steeds meer te kampen met overgewicht bij kinderen. Overgewicht bij kinderen moet opgevat worden als een serieus probleem. Het is een micro-probleem dat zijn uitbreiding tot macro-pro…
Schrijf mee!